Blog

خرید عکس برای ریتاچ

  عکس های RAW عکس های خام و بدون ادیتی هستند که دست هر ریتاچری را برای ریتاچ بر روی عکس باز میگذارنداین عکس ها برای کسانی که علاقه مند به یادگیری ریتاچ هستند فرصت بسیار مناسبی فراهم می آورد که  خود را با عکس های حرفه ای محک بزننداین عکس ها در ۳ پکیج…

Read More